Redigera innan framkallning

Ibland så är oturen framme att ljuset ligger fel eller är för starkt eller att bilden är lite suddig. Det är inte heller ovanligt att man får med oönskade objekt i bakgrunden när man tar fotografierna. Detta är alltid trist då det kan vara värdefulla minnen som man vill bevara. Men det finns en möjlighet att hantera digitala bilder och förbättra dessa innan man framkallar hos en fotobutik.

Ofta följer det med en programvara med den kamera man har köpt. Men den programvaran kan man bearbeta sina bilder. Bland annat kan man ta bort röda ögon, ge bilder bättre skärpa eller tona ned för starkt ljus. Programmen innehåller även funktioner för att beskära bilder vilket kan vara önskvärt om man får med objekt i bilden som man inte vill ska vara med eller om man helt enkelt vill ha ett annat format på bilden.

Om man saknar denna programvara finns en uppsjö av bildbehandlingsprogram man köpa varav det bästa och lättaste att använda är Photoshop. På Internet hittar man även flera bildbehandlingsprogram som man kan ladda ned gratis och bearbeta sina bilder i.

De flesta fotobutiker på nätet har även enklare bildredigeringsprogram man kan använda i samband med att man laddar upp bilder för framkallning.